0971737770

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Giảm giá!
Hết hàng
Combo 005 bao gồm: Cua thịt 1kg (Cua sống loại lớn ~ 2 con/kg) Giá Cua thịt lớn ~ 2… 425.000
Giảm giá!
Hết hàng
Combo bao gồm: - Tôm sú nõn 1kg (tôm thiên nhiên Cà mau) - Bí xanh 1kg - Bí đỏ… 399.000
Giảm giá!
Hết hàng
Combo Tôm Thẻ Nõn Thiên Nhiên Giá: 330.000₫/combo Combo bao gồm: - Tôm thẻ nõn 1kg (Năm căn, Cà Mau)… 330.000
Giảm giá!
Combo Tôm Sú Biển Thiên Nhiên Giá: 380.000₫/combo Combo bao gồm: - Tôm sú biển 1kg (Năm căn, Cà Mau… 380.000