0971737770

Dê Tươi Chư Yang Sin Krông Bông Đăk Lăk

330.000

Dê tươi nguyên xương 330.000đ/KG
Dê tươi rút xương 390.000đ/KG

ĐẶT HÀNG NHANH